Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ὕδρα 2015 Θεομηνία 23ης Ὀκτωβρίου 2015

Ὕδρα 2015
Θεομηνία 23ης Ὀκτωβρίου 2015
 Πλάνα νήσου Ὕδρας μετὰ τὴν Θεομηνία


Θέα τοῦ λιμένος Ὕδρας ἀπὸ τὸ Ἀρχοντικὸν Ἐμμανουὴλ Τομπάζη (Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν)


Τὸ πρωτοφανὲς ἀποτέλεσμα τῆς θεομηνίας ποὺ ἔπληξε τὴν πατρίδα μας,τὴν 23ην Ὀκτωβρίου 2015.Ὁ λιμένας τῆς νήσου κατακόκκινος ἀπὸ τοὺς τόνους τῶν χωμάτων ποὺ μετέφεραν οἱ χείμαρροι τοῦ νησιοῦ

Ἡ ἀνατολικὴ  πλευρὰ τῆς προκυμαίας τῆς νήσουἩ ἀπόληξη τῶν χωμάτινων ὄγκων στὴν Σπηλιὰ (Μπαϊράμη)Ἡ προκυμαία τῆς νήσου Ὕδρας.Ἐπαγγελματικὸς ἐξοπλισμὸς τῶν παραλιακῶν καταστημάτων στὰ βράχια τοῦ Ὁμίλου,πλησίον της Σπηλιᾶς
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΥΔΡΑΣ


Οἱ ὄγκοι τῶν φθαρτῶν ὑλικῶν καὶ τῶν χωμάτων ἔμπροσθέν της στενωποὺ «Ντρὶμ Σοκκάκι»Φθαρτὰ ὑλικὰ & τόνοι χωμάτων στὴν προκυμαία τῆς νήσου ὝδραςἩ δυτικὴ πλευρὰ τῆς προκυμαίας τῆς νήσου,μὲ τὰ πλημμυρισμένα καταστήματα. ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑ ΠΗΓΑΔΙΑ


Ο κεντρικός χείμαρρος του λιμένος της πόλεως της Ύδρας «Βαθύ Ποτάμι».Ο χείμαρρος κατέρχεται παραπλεύρως των πρόποδων των Συνοικιών Κιάφας-Γκουριμάδ,ανατολικά της πλαγιάς «Τζάνι» του Όρους του Προφήτου Ηλιού που καταλήγει στην Οδό Ναυάρχου Ανδρέα ΜιαούληΦθαρτὰ ὑλικὰ καὶ χωμάτινοι ὄγκοι στὴν Λάκκα Λεούση (Πλατεία Μνημείου Πέντε Πρωθυπουργῶν) στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Τὸ ποτάμι τῆς ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη (πρὸς Συνοικία Καλὰ Πηγάδια).Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες,σὲ ἀρκετὰ σημεῖα (στροφὲς τοῦ ποταμιοῦ) οἱ ὑδάτινοι ὄγκοι ὑπερκάλυπταν τὸ ὕψος τῶν πλαϊνῶν στηθαίων,ξηλώνοντας πέτρες καὶ ἀγκωνάρια τῶν μανδρῶν

Καθιζήσεις τῆς ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη (πρὸς Καλὰ Πηγάδια)

Ανατολικά της πόλεως της Ύδρας κατέρχεται ο δεύτερος κυριότερος χείμαρρος της πόλεως της Ύδρας «Το Λούμι του Γκίκ Λάζαρι».Ο συγκεκριμένος χείμαρρος συγκεντρώνει τα όμβρια ύδατα του οροπεδίου της περιοχής«Πεύγες»,συνεννώνεται με τα όμβρια ύδατα που κατέρχονται από την πλαγιά«Λιβανθί του Λούμ Γκίκ Λάζαρι» η οποία ευρίσκεται δεξιά της ρεματιάς του «Λούμι του Γκίκ Λάζαρι»,διέρχεται ανατολικά της Ιεράς Μονής (Ησυχαστήριον) της Αγίας Φωτεινής & Ελισσάβετ και καταλήγει μέσω της συνοικίας «Νέος Κόσμος» στον λιμένα της Νήσου Ύδρας. 

Καταστροφὴ οἰκίας τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας
Ἡ πλαστικὴ δεξαμενὴ ποὺ σφίνωσε στὴν στενωπὸ μεταξύ της οἰκίας καὶ τοῦ Ξενοδοχεῖο «Μπρατσέρα»,προκαλώντας ζημιὲς καὶ ὑλικὲς καταστροφὲς
Μικτὸ κλιμάκιο ἐθελοντῶν πυροσβεστῶν Ὕδρας καὶ Ἀστυνομικῶν του Α.Τ Ὕδρας κατὰ τὴν πρώτη ἀπόπειρα καταγραφῆς τῶν ὑλικῶν ζημιῶν

Ὀδεύοντας πρὸς τὴν συνοικία Νέος Κόσμος
Ἔμπροσθέν της κεντρικῆς θύρας τοῦ Περιβολιοῦ τοῦ Κούσουλα (Γήπεδο Ὕδρας)


Πρὸς τὰ ΓεφύριαΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ:ΥΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ